Setkání rodin

Každou první neděli v měsíci od 15:00 hod. probíhají na faře ve Varnsdorfu setkání rodin.

Nikdo nemůže věřit sám, tak jako nikdo nemůže žít sám.

Duchovní garant: R.D. ThLic. Jacek Kotisz