15. říjen:   sv. Terezie od Ježíše   více ≥≥≥

16. říjen:   sv. Hedvika Slezská   více ≥≥≥

17. říjen:   sv. Ignác z Antiochie    více ≥≥≥

18. říjen:   sv. Lukáš    více ≥≥≥