Chvály

Chválit Pána je naší radostí. V přítomném okamžiku rozpoznáváme, že Bůh je DOBRÝ.

Modlitby se konají každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci od 17.30 hod.