Katecheze pro dospělé

Pravidelná setkání každý měsíc dle kalendáře akcí.

Uchovávat poklad víry je poslání, které Pán svěřil své církvi. Studiem Katechizmu katolické církve usilujeme o poznání nauky církve, která je spolehlivým ukazatelem na cestě Víry.

Nejedná se o klasickou výuku, jsou předkládány dotazy k jednotlivým článkům a společně hledány odpovědi.

Duchovní garant: R.D. ThLic. Jacek Kotisz