Biblická hodina

Pravidelná setkání každý první pátek v měsíci od 19:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Setkání s Hospodinem v Jeho Slově. Společná četba z Písma svatého, naslouchání Božímu slovu, rozjímání, diskuze. Vzájemné obohacování tím, co každého jednotlivě oslovuje: osobní postřehy, pohledy a zkušenosti.

Duchovní garant: R.D. ThLic. Jacek Kotisz