2014

9.11.2014 POUTNÍ MŠI SVATOU ke cti sv. Karla Boromejského. 

Celebroval Mgr. kanovník Alexej Baláž. Přijel i jáhen Bc. Michal OLEKŠÁK z Dlouhého Mostu,

kterému děkujeme za krásné povzbuzující kázání.

Byli jsme rádi, že jako každý rok dorazil Vilémovský chrámový sbor podpořit zpěv našeho chrámového sboru.

Zazněly skladby Ave verum corpus a Tota pulchra es, úžasný zážitek. Oběma sborům moc děkujeme za jejich zpěv

a těšíme se na příští rok.

_____________________________________________