2017

5.12.2017 - sv. Mikuláš

V podvečerním čase sloužil v kostele sv. Petra a Pavla otec Jacek mši sv., na jejímž závěru přišel sv. Mikuláš, aby si pohovořil s dětmi a spolu s andělem je podaroval.

_________________________________________

8.10.2017 - po slavností, kdy naše litoměřická diecéze byla otcem biskupem Janem pověřena péčí a ochraně Matky Boží a její Neposkvrněnému Srdci, také my v naších farnostech jsme odevzdali svůj život a živit celé farnosti Matce našeho Pana Ježíše Krista a její Neposkvrněnému Srdci. Uděláme to v neděli 8. října během mše sv. v 11.00 hod.

_____________________________________________

Ve dnech 13.-15.4.2017 jsme společně prožili Velikonoční triduum.
O Zeleném čtvrtku jsme se sešli v kostele sv. Petra a Pavla, kde jsme si připomněli ustanovení o velikonoční večeři a po homilii jsme byli přítomni mytí nohou dvanácti - "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít k sobě lásku navzájem." Jan13,35
Obřady Velkého pátku jsme prožili v kostele sv. Karla Boromejského. Zahájili jsme křížovou cestou. Pašije nám oproti předchozím letům nebyly jen předčítány od obětního stolu, ale všichni jsme se podíleli na jejich čtení a spolu s davem z evangelia sv. Jana jsme volali: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Zazněly přímluvy a my se přiblížili nejimpozantnějšímu okamžiku celých obřadů, uctívání kříže. Po obou stranách obětního stolu stáli s hořícími svícemi ministranti připomínající nebeské anděly a mezi nimi otec Jacek odhaloval kříž se slovy: "Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa." My se mu klaněli.
Bílá sobota je dnem ticha. S vděčnou radostí mnozí z nás přijali zpřístupnění kostela sv. Petra a Pavla již v odpoledních hodinách, čímž byla dána možnost být u hrobu Pána, rozjímat nad jeho utrpením a smrtí.

Velikonoční vigilii započal před kostelem otec Jacek požehnáním ohně, od něhož byla zapálena velikonoční svíce: "Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění." Průvodem jsme vešli do kostela a plně se ponořili do chvalozpěvu a bohoslužby slova. Ta byla následována křestní bohoslužbou, při níž jsme v litanii žádali svaté o přímluvu a obnovili naše křestní sliby. Po slavení eucharistie kněz požehnal přinesené pokrmy. Svícemi ozářeným průvodem, v jehož středu byla nesena monstrance s Kristovým Tělem, jsme za nepřetržitého zvonění vyšli z kostela - "Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu." Žalm 42Více zde: https://dekanstvi-varnsdorf.webnode.cz/fotogalerie/a2017/

13.-15.4.2017 - Velikonoční triduum.
O Zeleném čtvrtku jsme se sešli v kostele sv. Petra a Pavla, kde jsme si připomněli ustanovení o velikonoční večeři a po homilii jsme byli přítomni mytí nohou dvanácti - "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít k sobě lásku navzájem." Jan13,35
Obřady Velkého pátku jsme prožili v kostele sv. Karla Boromejského. Zahájili jsme křížovou cestou. Pašije nám oproti předchozím letům nebyly jen předčítány od obětního stolu, ale všichni jsme se podíleli na jejich čtení a spolu s davem z evangelia sv. Jana jsme volali: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Zazněly přímluvy a my se přiblížili nejimpozantnějšímu okamžiku celých obřadů, uctívání kříže. Po obou stranách obětního stolu stáli s hořícími svícemi ministranti připomínající nebeské anděly a mezi nimi otec Jacek odhaloval kříž se slovy: "Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa." My se mu klaněli.
Bílá sobota je dnem ticha. S vděčnou radostí mnozí z nás přijali zpřístupnění kostela sv. Petra a Pavla již v odpoledních hodinách, čímž byla dána možnost být u hrobu Pána, rozjímat nad jeho utrpením a smrtí.

Velikonoční vigilii započal před kostelem otec Jacek požehnáním ohně, od něhož byla zapálena velikonoční svíce: "Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění." Průvodem jsme vešli do kostela a plně se ponořili do chvalozpěvu a bohoslužby slova. Ta byla následována křestní bohoslužbou, při níž jsme v litanii žádali svaté o přímluvu a obnovili naše křestní sliby. Po slavení eucharistie kněz požehnal přinesené pokrmy. Svícemi ozářeným průvodem, v jehož středu byla nesena monstrance s Kristovým Tělem, jsme za nepřetržitého zvonění vyšli z kostela - "Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu." Žalm 42

_____________________________________________