Vítejte na stánkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.

___________________________________________________

 

PROSEBNÉ DNY

27. – 29. května 2019

 

* pondělí 27. května od 18.00 hod.

– modlitba u kříže pod Hrádkem, ul. Petra Bezruče

sraz na náměstí v 17.45

 

* úterý 28. května

– 17.30 modlitba růženec v kostele

– 18.00 modlitba u kříže na náměstí u fary

 

* středa – 29. května od 18.00 hod.

– modlitba u kříže na konci Lesní ulice (směrem na Hraniční Buk)

sraz na náměstí v 17.45

        

 

Církev není organizace, ale organismus. Jsme spojené nádoby, síť pokřtěných. Každý drobný skutek, každá drobná modlitba pozvedá celou strukturu vesmíru vzhůru.

                                                                                                     Marek Orko Vácha

 

        

Slovo na tento týden

19.05.2019 00:01
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.

Úmysl na tento týden

19.05.2019 00:01
Modleme se za volby do Evropského Parlamentu: o světlo Ducha sv. pro volici a také aby Evropa zachovala křesťanského ducha.

Aktuality

Katechetické setkání

19.05.2019 17:00

Katechetické setkání se bude konat v neděli 19. května od 17.00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Úterková pobožnost

21.05.2019 17:00

Čili modlitba růžence a adorace Pána Ježíše v Nejsvětější Svátosti bude v úterý 21. května od 17.00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu.

Setkání mládeže

28.05.2019 16:00

Nejbližší setkání mládeže bude se konat v úterý 28. května od 16.00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Příprava na biřmování

28.05.2019 18:30

Nejbližší setkání dospělých, kteří chtějí přijmout svatost biřmování, bude v úterý 28. května od 18.30 hod. na faře ve Varnsdorfu

Setkání rodin

02.06.2019 15:00

Další setkání proběhne v neděli 2. června od 15:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Chvály

07.06.2019 17:30

Chválit Pána je naší radostí. V přítomném okamžiku rozpoznáváme, že Bůh je DOBRÝ. Nejbližší modlitba bude teprve až po postní době, čili v pátek 24. května od 17.30 hod. v kostele sv. Petra a Pavla.

Biblická hodina

07.06.2019 19:00

Nad Písmem Svatým se znovu setkáme v pátek 7. června 2019 v 19:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.