Vítejte na stánkách varnsdorfské farnosti

 

Římskokatolická církev - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.

 


 

Slovo na tento týden

09.12.2018 00:01
Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek.

Úmysl na tento týden

09.12.2018 00:01
Za ty, kteří tyto dny prožívají v napětí, spěchu a shánění hmotných věcí, ať i na ně dopadne světlo pokoje a radosti tohoto milostiplného času.

Aktuality

Katechetické setkání

09.12.2018 17:00

Katechetické setkání se bude konat v neděli 9.12.2018 od 17.00 hod. na faře.

Úterková pobožnost

11.12.2018 17:00

Čili modlitba růžence a kontemplace Ježíše v Nejsvětější Svátosti. Nejbližší v úterý 11. prosince od 17.00 hod.

Chvály

14.12.2018 17:30

Chválit Pána je naší radostí. V přítomném okamžiku rozpoznáváme, že Bůh je DOBRÝ. Nejbližší modlitba bude v pátek 14.12. od 17.30 hod. v kostele sv. Petra a Pavla.

Setkání mládeže

18.12.2018 16:15

Nejbližší setkání mladých se bude konat v útery 18. prosince od 16.15 na faře ve Varnsdorfu

Biblická hodina

04.01.2019 19:00

Nad Písmem Svatým se znovu setkáme v pátek 7.12.2018 v 19:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Setkání rodin

06.01.2019 15:00

Další setkání proběhne v neděli 6.1.2018 od 15:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.