Setkání biřmovanců

17.09.2019 18:30

V úterý 17. září od 18.30 hod. bude setkání dospělých připravujících se ke svatostí biřmování.