09.12.2018 00:01

Za ty, kteří tyto dny prožívají v napětí, spěchu a shánění hmotných věcí, ať i na ně dopadne světlo pokoje a radosti tohoto milostiplného času.