15.09.2019 00:01

Posilni všechny hledající, kteří zápasí v pochybnostech.