Zde jsi

19.02.2018 15:31

K nám když jsi vstoupil,
tvá zář ve tmě vzpála,
tvůj čin mi dal zahlédnout
krásu, co dává mi touhu tě chválit,
v blízkosti tvé navždy žít.

Ref.: Zde jsem, chci tě chválit,
před tebou se sklánět,
zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán
Jsi nadevšechno krásný,
hoden chval a úcty,
nadevšechno nádherný, ty sám.

Králi všech dnů,
který vládneš ve slávě,
byls v nebesích uctíván
Zem, dílo tvé, byla místem tvé bídy,
z lásky, když snížil ses k nám.

ref.: Zde jsem, chci tě chválit,
před tebou se sklánět,
zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán
Jsi nadevšechno krásný,
hoden chval a úcty,
nadevšechno nádherný, ty sám.

Zde jsem, chci tě chválit,
před tebou se sklánět,
zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán
Jsi nadevšechno krásný,
hoden chval a úcty,
nadevšechno nádherný, ty sám.

A z lásky k nám jsi snášel kříž,
co stál můj hřích, ty sám jen víš...

ref.: Zde jsem, chci tě chválit,
před tebou se sklánět,
zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán
Jsi nadevšechno krásný,
hoden chval a úcty,
nadevšechno nádherný, ty sám.

Zde jsem, chci tě chválit,
před tebou se sklánět,
zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán
Jsi nadevšechno krásný,
hoden chval a úcty,
nadevšechno nádherný, ty sám.