Růžence

Fatimský růženec světla

09.02.2018 22:35
I. desátek světla: 1. Ježíš, který přišel z Galileje k Jordánu za Janem 2. Ježíš, kterému Jan řekl: "Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně." 3. Ježíš, který řekl: "Tak je třeba, abychom zcela splnili vůli Boží." 4. Ježíš, který se dal od Jana pokřtít v Jordáně 5. Ježíš, který hned...

Fatimský růženec bolestný

09.02.2018 22:33
I. bolestný desátek: 1. Ježíš, který se po večeři odebral s učedníky na Olivovou horu 2. Ježíš, který se šel modlit a vzal Petra, Jakuba a Jana s sebou 3. Ježíš, který trochu poodešel a padl tváří k zemi 4. Ježíš, který se modlil: "Otče můj, jestliže je to možné, ať mne mine tento kalich, ale ne...

Fatimský růženec slavný

09.02.2018 22:32
I. slavný desátek: 1. Ježíš, který třetího dne vstal z mrtvých ve shodě s Písmem 2. Ježíš, který se po svém zmrtvýchvstání zjevil ženám 3. Ježíš, který se zjevil svým učedníkům 4. Ježíš, který se zjevil i nevěřícímu Tomášovi 5. Ježíš, který řekl: "Blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili" 6....

Fatimský růženec radostný

09.02.2018 22:23
I. radostný desátek: 1. Ježíš, jehož příchod přislíbil Bůh v ráji 2. Ježíš, kterého předpověděli proroci 3. Ježíš, kterému Bůh slíbil trůn jeho předka 4. Ježíš, který spasí svůj lid od všeho hříchu 5. Ježíš, jehož početí ti oznámil anděl 6. Ježíš, o němž anděl řekl: "Bude veliký a nazýván...