Modlitby

Modlitba svatéh otce Jana Pavla II. za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu

07.05.2018 22:37
Otče dobrý, v Kristu tvém Synu nám zjevuješ svou lásku, objímáš nás jako své děti a nabízíš nám možnost objevit rysy naší pravé tváře ve tvé vůli.   Otče svatý, voláš nás, abychom byli svatí, jako ty jsi svatý. Prosíme tě, aby tvé církvi nikdy nechyběli svatí služebníci a apoštolové, kteří by...