Litanie

Litanie ke sv. Zdislavě

09.02.2018 22:12
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!   Kriste uslyš nás !                 Kriste vyslyš nás ! Bože, náš nebeský...

Litanie k Duchu Svatému

09.02.2018 22:10
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, - smiluj se nad námi. Bože Duchu svatý, - smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, - smiluj se nad...