Chvály

Ty jsi jediný Bůh

19.02.2018 15:50
Ty jsi jediný Bůh,první a poslední,nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty. Ty máš největší moc,Ty jsi svrchovaný,nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci, hrozný se ve svém hněvu a největší ve svém milování,svatý ve všechsvých skutcích,moudrý...

Zpívat píseň lásky smím

19.02.2018 15:45
Zpívat píseň lásky smím Svému Pánu, Svému Králi. Vděčný jsem, když přijdeš k nám, za Tvou přízeň, za Tvou blízkost. Jsem rád, že smím být dítětem Tvým, není nic, co chtěl bych víc. Než být ve Tvém náručí, ve Tvém náručí, ve ztišení, blízko Ti být ve Tvém náručí.  

Můj Králi, má spáso

19.02.2018 15:43
Můj Králi,má spáso, nikdo není jako Ty, za činy Tvé,z lásky mocné,životem chci chválu vzdát. Můj Králi,má spáso, bezpečný přístav jsi můj, ať vším co jsem, a vším co mám,nepřestanu chválit Tě. Tobě ať jásání z úst našich zní, sláva i moc Tobě jen náleží. Vrcholky hor se sklání před Tebou, moře...

Hymnus k Duchu Svatému

19.02.2018 15:42
Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás, plamen svůj v srdci nám zapal zas. Tys pramen živý, lásky žár, konej divy, dej nám své lásky dar. 2. Duchu Svatý, Tys darů plná studna má, Tys naplnění, tys jediná spása má. Tys králem v srdcích, též i v mém, tak sestup na nás a dej lásku všem. R: Přijď Duchu...

Zde jsi

19.02.2018 15:31
K nám když jsi vstoupil, tvá zář ve tmě vzpála, tvůj čin mi dal zahlédnout krásu, co dává mi touhu tě chválit, v blízkosti tvé navždy žít. Ref.: Zde jsem, chci tě chválit, před tebou se sklánět, zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán Jsi nadevšechno krásný, hoden chval a úcty, nadevšechno nádherný,...

Je krásné být Božím dítětem

09.02.2018 22:51
Je krásné být Božím dítětem a v Bohu svého otce mít. On stále vítězí nad světem a já smím v jeho péči žít. R: A tak každý nový den zpívám Bohu chvály své, jemu patří život můj, pláč i chvíle radostné, kde mi síly nestačí, tam svou mocí pomáhá, k němu vždy se obracím, vždyť jen on mé srdce...

Přijď Duchu svatý k nám

09.02.2018 22:49
/:Přijď Duchu svatý k nám, přijď se svým dotykem, svou náruč otvírám před Tvým vlídným pokojem.:/ /:Přijď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, přijď do všech mých nejistot, přijď do všech mých neklidů.:/ Přijď!  

Vzývám Tvoje svaté jméno

09.02.2018 22:47
Vzývám Tvoje svaté jméno, jméno Ježíš, Král, žasnu nad vším, cos stvořil a co v tobě mám. Hvězdy, slunce měsíc, moře, Tys nám, Pane dal, Z lásky, která smysl dává, Jsi za mne umíral. Haleluja, Ty jsi Bůh, haleluja, Ty jsi Pán, haleluja, život svůj jsem Ti dal. Doufám jenom v Tebe, Pane, slovo...

Právě teď

09.02.2018 22:46
Právě teď je chválit Pána čas. Být svatyní Jeho svatého Ducha. Svou důvěru slož u Něj a chválu Bohu vzdej, sláva Páně toto místo naplní.   R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval (Pána chval)!   On přebývá ve chválách Svého lidu, má rád, když Jeho jméno vzýváme. Svou důvěru slož u Něj a...

Pane, přijď

09.02.2018 22:40
Pane, přijď s mocí Svou, Pane, přijď. Čekáme slávu Tvou, Pane, přijď. Buď vůle Tvá vždy zjevená, posvěť Se v nás. Vystroj nás k službě Své, Pane, žehnej nám.