Vzývám Tvoje svaté jméno

09.02.2018 22:47

Vzývám Tvoje svaté jméno,
jméno Ježíš, Král,
žasnu nad vším, cos stvořil
a co v tobě mám.

Hvězdy, slunce měsíc, moře,
Tys nám, Pane dal,
Z lásky, která smysl dává,
Jsi za mne umíral.

Haleluja, Ty jsi Bůh,
haleluja, Ty jsi Pán,
haleluja, život
svůj jsem Ti dal.

Doufám jenom v Tebe,
Pane, slovo svés mi dal,
Každý den v něm ke mně mluvíš,
Jsi dobrý Bůh a Pán.

Věřím, že vše, co je psáno
ty sám naplníš,
vždyť z lásky,
která smysl dává,
jsi pro mne z hrobu vstal.

Haleluja, Ty jsi Bůh,
haleluja, Ty jsi Pán,
haleluja, život
svůj jsem Ti dal.