Právě teď

09.02.2018 22:46

Právě teď je chválit Pána čas. Být svatyní Jeho svatého Ducha. Svou důvěru
slož u Něj a chválu Bohu vzdej, sláva Páně toto místo naplní.

 

R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval (Pána chval)!

 

On přebývá ve chválách Svého lidu, má rád, když Jeho jméno vzýváme. Svou
důvěru slož u Něj a začni chválit Jej, sláva Páně toto místo naplní.

 

R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval (Pána chval,) tak Pána svého chval!