Pane, přijď

09.02.2018 22:40

Pane, přijď s mocí Svou, Pane, přijď.

Čekáme slávu Tvou, Pane, přijď.

Buď vůle Tvá vždy zjevená, posvěť Se v nás.

Vystroj nás k službě Své, Pane, žehnej nám.