Katecheze dospělých 28.1.2018

28.01.2018 16:30

V neděli jsme se sešli, původně k rozjímání druhého přikázání, jelikož se však jako palčivější ukázaly otázky z přikázání třetího, udělali jsme "malý skok". Třetí přikázání nás nabádá k tomu, abychom pamatovali na den odpočinku, který nám má být svatý. Hledali jsme tedy společně odpovědi, které práce jsou o neděli a zasvěcených svátcích ještě přijatelné či omluvitelné a které již ne. Asi nejpoetičtějším a přitom nejvýstižnějším závěrem nám mohou být slova sv. Augustina: "Láska k pravdě hledá posvátný volný čas, potřeba lásky přijímá spravedlivou práci."