Hymnus k Duchu Svatému

19.02.2018 15:42

Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás,
plamen svůj v srdci nám zapal zas.
Tys pramen živý, lásky žár,
konej divy, dej nám své lásky dar.

2. Duchu Svatý, Tys darů plná studna má, Tys naplnění, tys jediná spása má.
Tys králem v srdcích, též i v mém, tak sestup na nás a dej lásku všem.

R: Přijď Duchu Svatý, veď nás dál, přijď, otevři srdce dokořán!
Už cítím to, jak přicházíš, už nastal čas, kdy zazáříš,
už přišla chvíle vítězství, už neznám pláč a neštěstí, Ty jsi Pán!

3. Duchu lásky, zapal svůj oheň v nás. Na všechny otázky Ty odpověď máš.
Nenech mě tápat, já chci v naději stát, do rukou Tvých svůj život chci dát.

R2: Přijď Duchu Svatý, veď nás dál, přijď, otevři srdce dokořán!
Už cítím to, jak přicházíš, už nastal čas, kdy zazáříš,
už přišla chvíle vítězství, už neznám pláč a neštěstí,
už cítím to, jak přicházíš, už nastal čas, kdy zazáříš,
už přišla chvíle vítězství, už neznám pláč a neštěstí.