Kostel Panny Marie Sněžné, Sněžná u Krásné Lípy

Bohoslužby:

Každou první sobotu v měsíci v 17:00 hod. mše svatá

Poutní mše svatá 5. srpna v 17:00 hod.

Poutní místo je spojeno s osudy manželů Anny Marie Liebschové, rozené Heinrichové a Johanna Christopha Liebsche, kteří žili v 17. až 18. století. Zbožným manželům se zdál stejný sen, zjevila se jim Panna Maria a prosila je, aby pro ni na Sněžné postavili kapli. Základní kámen byl položen 29.7.1732. Stavitelem kaple Panny Marie Sněžné se stal Zacharias Hoffmann z Lipové. Jednolodní barokní kaple byla dostavěna roku 1734. Papež Klement XII. udělil kapli ve Sněžné roku 1738 odpustky o svátku Panny Marie Sněžné a položil tak tradici poutního místa. V letech 1843 - 1845 došlo pod vedením lipovského stavitele Franze Eiselta k rozšíření kaple. Z původní soukromé kaple manželů Liebschových se stal presbytář kostela.

 


Panna Maria Sněžná - legenda