Archiv článků

Biblická hodina

07.06.2019 19:00
Nad Písmem Svatým se znovu setkáme v pátek 7. června 2019 v 19:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Chvály

07.06.2019 17:30
Chválit Pána je naší radostí. V přítomném okamžiku rozpoznáváme, že Bůh je DOBRÝ. Nejbližší modlitba bude teprve až po postní době, čili v pátek 24. května od 17.30 hod. v kostele sv. Petra a Pavla.

Setkání rodin

02.06.2019 15:00
Další setkání proběhne v neděli 2. června od 15:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Příprava na biřmování

28.05.2019 18:30
Nejbližší setkání dospělých, kteří chtějí přijmout svatost biřmování, bude v úterý 28. května od 18.30 hod. na faře ve Varnsdorfu

Setkání mládeže

28.05.2019 16:00
Nejbližší setkání mládeže bude se konat v úterý 28. května od 16.00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Úterková pobožnost

21.05.2019 17:00
Čili modlitba růžence a adorace Pána Ježíše v Nejsvětější Svátosti bude v úterý 21. května od 17.00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu.

Katechetické setkání

19.05.2019 17:00
Katechetické setkání se bude konat v neděli 19. května od 17.00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

5. neděle velikonoční

19.05.2019 00:02
Jan 13,31-33a.34-35 Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem...

19.05.2019 00:01
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.

19.05.2019 00:01
Modleme se za volby do Evropského Parlamentu: o světlo Ducha sv. pro volici a také aby Evropa zachovala křesťanského ducha.
Záznamy: 1 - 10 ze 43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>