Archiv článků

Setkání rodin

07.10.2018 15:00
Další setkání proběhne v neděli 7.10.2018 od 15:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Biblická hodina

05.10.2018 19:00
Nad Písmem Svatým se znovu setkáme v pátek 5.10.2018 v 19:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

23.09.2018 00:01
Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká

23.09.2018 00:01
Prosíme o dar Moudrosti

23. neděle meyidobí

09.09.2018 19:59
Mk 7,31-37 Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to...

21. neděle mezidobí

26.08.2018 00:26
Jan 6,60-69 Mnoho z Ježíšových učedníků řeklo: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic...

18. neděle mezidobí

06.08.2018 00:01
Jan 6,24-35 Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste...

16. neděle mezidobí

22.07.2018 00:01
Mk 6,30-34 „Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: ‚Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.ʻ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí...

Modlitba svatéh otce Jana Pavla II. za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu

07.05.2018 22:37
Otče dobrý, v Kristu tvém Synu nám zjevuješ svou lásku, objímáš nás jako své děti a nabízíš nám možnost objevit rysy naší pravé tváře ve tvé vůli.   Otče svatý, voláš nás, abychom byli svatí, jako ty jsi svatý. Prosíme tě, aby tvé církvi nikdy nechyběli svatí služebníci a apoštolové, kteří by...

Ty jsi jediný Bůh

19.02.2018 15:50
Ty jsi jediný Bůh,první a poslední,nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty. Ty máš největší moc,Ty jsi svrchovaný,nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci, hrozný se ve svém hněvu a největší ve svém milování,svatý ve všechsvých skutcích,moudrý...
Záznamy: 1 - 10 ze 37
1 | 2 | 3 | 4 >>