Archiv článků

Setkání rodin

03.02.2019 15:00
Další setkání proběhne v neděli 3. února od 15:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Biblická hodina

01.02.2019 19:00
Nad Písmem Svatým se znovu setkáme v pátek 1.února 2019 v 19:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Chvály

25.01.2019 17:30
Chválit Pána je naší radostí. V přítomném okamžiku rozpoznáváme, že Bůh je DOBRÝ. Nejbližší modlitba bude v pátek 25. ledna od 17.30 hod. v kapli na faře.

Katechetické setkání

20.01.2019 17:00
Katechetické setkání se bude konat v neděli 20.ledna od 17.00 hod. na faře.

Příprava na biřmování

15.01.2019 18:00
Nejbližší setkání dospělých, kteří chtějí přijmout svatost biřmování, bude v úterý 15. ledna od 18.00 hod. na faře ve Varnsdorfu

Úterková pobožnost

15.01.2019 17:00
Čili modlitba růžence a kontemplace Ježíše v Nejsvětější Svátosti. Nejbližší v úterý 15. ledna od 17.00 hod. v kapli na faře ve Varnsdorfu

Setkání mládeže

15.01.2019 16:15
Nejbližší setkání mládeže bude se konat v úterý 15. ledna od 16.15 hod. na faře ve Varnsdorfu.

13.01.2019 00:01
Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.

Svátek Křtu Páně

13.01.2019 00:01
Lk 3,15-16.21-22 Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.“ Když se...

13.01.2019 00:01
V našich modlitbách pamatujme na ty, kteří jsou „jenom pokřtění“. Aby odkryli ve svém srdci přítomnost Pana Boha.
Záznamy: 1 - 10 ze 43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>