Archiv článků

Biblická hodina

07.12.2018 19:00
Nad Písmem Svatým se znovu setkáme v pátek 7.12.2018 v 19:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.      

Setkání rodin

02.12.2018 15:00
Další setkání proběhne v neděli 2.12.2018 od 15:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Katechetické setkání

25.11.2018 17:00
Katechetické setkání bude se konat v neděli 21.10 od 17.00 hod. na faře.

Chvaly

23.11.2018 17:30
Chválit Pána je naší radostí. V přítomném okamžiku rozpoznáváme, že Bůh je DOBRÝ. Nejbližší modlitba bude v pátek 23.11. od 17.30 hod. v kostele sv. Petara a Pavla.

Setkání mládeže

20.11.2018 18:00
Nejbližší setkání mladých se bude konat v útery 20. listopadu od 18.00 na faře ve Varnsdorfu

32. neděle mezidobí

11.11.2018 00:44
Mk 12,38-44 Ježíš učil (zástupy): „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ Potom se posadil...

11.11.2018 00:01
Modleme se za všechny kdo v letošním roce přistoupili k různým svatostem.

11.11.2018 00:01
Tato chudá vdova dala všechno

31. neděle mezidobí

04.11.2018 00:01
Mk 12,28b-34 Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí...

30. neděle mezidobí

28.10.2018 00:02
Mk 10,46-52 Když (Ježíš) a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On...
Záznamy: 1 - 10 ze 41
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>