Vítejte na stánkách naší farnosti

 

Římskokatolická církev - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením R.D. ThLic. Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.

Webová kronika

Svátek Božího milosrdenství

08.04.2018 23:11
"Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím je na své milosrdné Srdce." Z deníčku sv. Faustyny   O tomto svátku jsme vzpomínali sv. Faustynu, jejímž posláním bylo, připomenout celému světu milosrdnou Boží lásku. Upozorňovala na důležitost znovu zaměřit pozornost na...

První Večer chval u sv. Petra a Pavla

06.04.2018 21:43
Původní plán byl trochu jiný a samozřejmě mělo být vše naprosto dokonalé, ale i přes nepříznivou okolnost, kdy nemohla ze zdravotních důvodů dorazit přední zpěvačka, chvály přeci jen zazněly. Improvizovaně, ale s touhou oslavit našeho Pána. A právě o to nám všem od začátku šlo. Věříme, že nám Bůh...

Velikonoční triduum

03.04.2018 01:04
I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje.  Abk 3,17-18   Radostí Bohu musel být počet věřících, kteří se o největších...

Joachimsberg

30.03.2018 20:57
Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. Iz 53,5   Velkopáteční křížovou cestu jsme si mohli s otcem Jackem projít na Joachimsberku. Jedná se o nejmladší křížovou cestu Šluknovského výběžku, která byla...

Postní duchovní obnova

17.03.2018 14:56
"Ježíši, nebyly by tě udržely na kříži hřeby, kdyby tě tam nedržela láska."                                            ...

Setkání rodin 18.2.2018

18.02.2018 16:00
Ve čtyři hodiny jsme naše setkání zahájili společnou modlitbou a zpěvem chval. Naladit se na přítomnost Ducha Svatého nám bylo dnes obzvlášť zapotřebí, neb nás čekalo velmi obtížné téma - ctnost STATEČNOSTI. Tentokrát jsme se sešli v hojnějším počtu, takže zaznělo i více názorů. Bylo zajímavé...

Slovo na tento týden

15.04.2018 00:01
Kdo tvrdí: „Znám ho“, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda.

Úmysl na tento týden

15.04.2018 00:01
Modlit se za nova kněžská a řeholní povolání.

Aktuality

Katecheze pro dospělé

29.04.2018 17:00

Příští katecheze bude v neděli 29.4.2018 od 17:00 hod. na faře v Dolní Poustevně.

Biblická hodina

18.05.2018 19:00

Příští setkání proběhne v pátek 18.5.2018 v 19:00 hod. na faře ve Varnsdorfu. Všichni jste srdečně zváni.

Setkání rodin

20.05.2018 16:00

Další setkání rodin proběhne 20.5.2018 v 16:00 hod.