Farnost Varnsdorf existovala již před r. 1384, znovuzřízena před r. 1714, od r. 1894 děkanství, matriky od r. 1630, nejstarší písemný doklad o lokalitě Varnsdorf z r. 1352.

Předchozím farářem naší farnosti byl kanovník svatoštěpánský I. Alexej BALÁŽ, který zemřel 3.11.2016r. a který zde působil 34 roky.

Od 1.12.2016r. knězem nasí farnosti je p.Jacek KOTISZ.